تجربه درمان هاشیموتو(بیماری کم کاری تیروئید) در سایت دکتر ایزابلا وینتز

متن کامنت:

I started using powerdered camel milk 4 weeks ago and I am amazed at the improvements – less joint pressure (reduced inflammation), reduced muscle pain, improved digestion, more energy, fewer chilly spells, and I’ve even had 2 or 3 days where I felt normal. I have Hashimotos (post menopause) and am on Synthroid, but even after 4 dosage increases, it wasn’t doing the full job with TSH staying at 32. After using camel milk (3 weeks), TSH dropped to 10, which is the right direction. I still have to address anemia and high LDL (I am following the Hashi diet protocol.) I am very thankful for the advice on camel milk – it is helping me more than any other supplement at this time. Keep up the great work!

من از ۴ هفته پیش شروع به استفاده از شیر شتر کردم و از بهبودی ها شگفت زده شدم – فشار کمتر مفاصل (کاهش التهاب)، کاهش درد عضلانی، بهبود هضم، انرژی بیشتر، دوره های سرماخوردگی کمتر، و حتی ۲ یا ۳ روز بوده است که در آن شرایط احساس می کردم یک فرد نرمال هستم. من هاشیموتو دارم (پس از یائسگی) وداروی Synthroid استفاده می کنم، اما حتی بعد از ۴ بار افزایش دوز دارو  TSH روی ۳۲ بود و دارو در کاهش آن موثر نبود. پس از استفاده از شیر شتر (۳ هفته)، TSH به ۱۰ کاهش یافت که این مسیر درست است. جهت درست من این است که هنوز باید به کم خونی و LDL بالا بپردازم (من از پروتکل رژیم غذایی هاشی Hashi  پیروی می کنم.) از توصیه های شما در مورد شیر شتر بسیار سپاسگزارم – در این زمان بیش از هر مکمل دیگری به من کمک می کند. به کار عالی ادامه دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *