شیر شتر و اوتیسم، تجربه جودی مشک از بهبودی فرزندش – من از پشت بام ها فریاد خواهم کرد

جودی مشک یک مادر است که با تلاش و کوشش و همت بسیار توانست بر اوتیسم پسرش غلبه کند و او را نجات دهد. او در این مورد کتابی به نام Speak Up Buttercup- how I brought my son back from autism چگونه پسرم را از اوتیسم خارج کردم نوشته است.

یکی از عواملی که در بهبود پسرش نقش اساسی داشته است شیر شتر بوده است و او در این باره میگوید:

This might be the first time you are hearing about the nectar of the camel humps, but it is coming at just the right moment for you. I truly believe that, because when I was helping my son recover from an autism diagnosis, it was just the right time for our family as well.

این ممکن است اولین باری باشد که در مورد شهد عالی  شترها می شنوید ، اما این فقط در لحظه مناسب که محتاج آن باشید برای شما پیش می آید. من واقعاً به این معتقدم، زیرا وقتی به پسرم کمک می کردم که از اوتیسم بهبود یابد ،این بهترین چیز در آن زمان برای خانواده ما بود که به آن احتیاج داشتیم.

I will shout it from the rooftops…camels saved my son’s gut and were one of the biggest turning points in his recovery

Seriously

من این را از پشت بام ها فریاد خواهم کرد … شتر سیستم گوارش پسرم را نجات داد و یکی از بزرگترین نقطه عطف در بهبودی وی بود.

به طور جدی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *