دوسال مطالعه تاثیر شیر شتر بر اوتیسم

millie4
دکتر هینکل 24 ماه روی جامعه ای از کودکان دچار اختلال اوتیسم و تاثیر مصرف شیر شتر بر اوتیسم تحقیق کرده است.
نتایج این تحقیقات همان طور که انتظار میرفت بود.
طبق توضیحات دکتر هینکل: همه ی کودکان بهبود پیدا کردند مگر آنهایی که به کازئین(یکی از پروتئین های شیر که در شیر شتر به نوع متفاوتی به نسبت سایر شیر ها وجود دارد و حساسیت زا نیست) آلرژی داشتند.
دکتر هینکل: “بر اساس یافته های من، یک بار که شیر شتر از رژیم غذایی کودکان حذف میشد علایم اوتیسم مجدد بروز میکرد مگر اینکه سموم اساسی مثل فلزات سنگین، داروهای مخدر مانند،حشره کش ها و … به هیچ عنوان در رژیم غذایی یا تماس با کودکان نبودند.”
مصرف شیرشتر برای هر کودک به تدریج زیاد شد تا زمانی که  به دز مشخص رسید و در همان مقدار ثابت نگه داشته شد.(بعضی از کودکان در ابتدا ممکن بود به دوز بیشتری نیاز داشته باشند اما در آخر به همان دوز مشخص ثابت و مورد نظر برگردانده شدند)
بیشتر کودکان بعد از طی کردن روند بهبود 10 الی 12 ماهه به یک نقطه ثابتی رسیدند.
هنگامی که به علل اساسی که مختل کننده سیستم ایمنی بدن هستند پرداخته شد، شیر شتر نقش بیشتری در کمک به التیام دستگاه گوارش داشت.(80% از سیستم ایمنی بدن انسان در روده است)
بیشتر کودکانی که در مطب من دیده میشوند به دنبال مصرف شیر شتر و پروتکل سم زادیی که من آنرا بهبود بخشیدم هستند. این نشان دهنده بهبود زیاد طی دوره 12 تا 24 ماه هست.
برای اختلال اوتیسم یک جزء ژنتیکی وجود دارد.بنابراین از بیشتر قرار گرفتن در معرض واکسن ها، فلزات سنگین، حشره کش ها و … تا حد ممکن باید اجتناب شود.

مطالعه:

هدف از این مطالعه تعیین اثرات شیر ​​شتر در کودکان مبتلا به اوتیسم در طی یک دوره 24 ماهه بود. افراد این مطالعه 74 کودک با درجات مختلفی از اوتیسم بودند. پراکندگی سن آنها 4 تا 13 سال بود.(رژیم همه افراد فاقد گلوتن، فاقد کازئین و همچنین دارای شیر شتر بود) در دو هفته اول 11 کودک به دلیل آلرژی داشتن به کازئین به صورت مستند از مطالعه حذف شدند.
از بین 63 نفر باقی مانده همه آنها بعد از 4 هفته بهبود قابل توجهی داشتند.
نتایج به شرح زیر حاصل شد:
ارتباط چشمی بهتر
افزایش واژگان
کاهش مشکلات روده
تعامل با همسالان
بهبود الگو های خواب
رفتار تهاجمی کمتر
بررسی نتایج بعد از 6 ماه:
بهبود در مهارت های حرکتی خوب و هماهنگی
توانایی متعهد ماندن به کارهای ساده ای که به آنها اختصاص داده شده بود
کاهش پاتوژن های روده
کاهش تشنج ها(3 نفر از کودکان تشنج داشتند)
بررسی نتایج بعد از 12 ماه:
همه افراد بعد از دوره 10 الی 12 ماه با نشانه های کم و بیش به نسبت درجه اوتیسمی که داشتند بهبود پیدا کرده بودند.
همه افراد به مقدار ثابت و مساوی از مصرف شیر شتر رسیدند. اضافه کردن میزان دوز مصرفی شیر شتر روی بهبود علایم اوتیسم بیشتر از قبل تاثیر نداشت
در پایان 12 ماه، گروه اولیه به دو گروه 30 نفره تقسیم شد.(سه نفر از افراد به دلایل مختلف در ادامه مطالعه شرکت نکردند)
گروه A، شیر شتر از ژریم غذاییشان حذف شد اما با رژیم فاقد گلوتن و فاقد کازئین مطالعه را ادامه دادند. در عرض 3 ماه این گروه با توجه به درجاتی که داشتند به علایم قبلی اوتیسم خودشان بازگشتند.
گروه B، با همان رژیم قبلی شیر شتر، رژیم فاقد گلوتن و کازئین ادامه دادند.در برخی از آنها بهبود مشاهده شد اما بسیار کمتر از آنچه که در دوره قبل اتفاق افتاده بود.
ارزیابی در ماه 18 ام این نتیجه را ارایه داد که در گروه B بهبودی همچنان ادامه داشت اما با نرخ کمتر نسبت به گذشته و در گروه A بازگشت به علایم اوتیسم قابل توجه تر بود.
در پایان ماه هجدهم هر دو گروه A و B برای ارزیابی کمبودهای تغذیه ای مورد آزمایش قرار گرفتند و هرگونه کمبود تغذیه ای با مکمل جبران شد. همه افراد برای سنجش میزان فلزات سنگین در بدن مورد آزمایش قرار گرفتند. تعدادی از آنها هم در گروه A و هم در گروه B، سطح بالاتر از استاندارد فلزات سنگین را در بدن داشتند که شامل یک یا چند فلز سنگین میشد.
گروه A رژیم غذایی اش را با اضافه کردن مکمل ها برای کمبود مواد مغذی به اضافه پروتکل سم زدایی فلزات سنگین ادامه داد.
گروه B هم رژیم غذایی به اضافه مکمل های تغذیه ای و پروتکل سم زدایی فلزات سنگین و شیرشتر را ادامه داد.
ارزیابی ماه 24 ام در گروه A بهبود علایم اوتیسم رو نشان داد ولی مشکلات روده و گوارش همچنان وجود داشت.گروه B پیشرفت بسیار عالی را نشان داد به همراه پیشرفت شناختی، رفتاری، فیزیکی. مشکلات روده برطرف شد. 5 نفر از کودکان در این گروه دیگر اتیستیک طبقه بندی نمیشدند.

نتیجه گیری:

شیر شتر علایم اوتیسم را بهبود میبخشد، اما اگر مصرف شیر قطع شود ممکن است علایم دوباره ظاهر گردد مگر اینکه توجه بیشتری به کاهش سموم در بدن صورت پذیرد.شیر شتر در برطرف کردن مشکلات گوارش و روده همه ی کودکان اوتیسم حیاتی بود.

منبع : http://www.camelmilkusa.com/about.html

Dr. Hinkle has been working with autistic children in a camel milk study for the past 24 months. “The results were as expected,” states Dr. Hinkle. “All of the children improved unless they had documented casein allergies. I found that there was a return to some of the previous autism symptoms once the camel milk was removed from the diet unless underlying toxins such as heavy metals, pharmaceutical drugs, insecticides, etc., were not addressed. Each child was started gradually on the camel milk until they reached a maintenance dosage. (Some children may need more milk initially, but then drop back to a maintenance dosage.) Most children reach a plateau in improvement of autism symptoms within a 10-12 month period. Once the underlying causes that are disrupting the immune system are addressed, then the camel milk further helps to heal the “leaky gut”. (Eighty percent of the immune system is in the gut.) Most of the children seen in my office that follow the camel milk and detox protocol that I have developed, show much improvement within a 12-24 month period. There is a genetic component to autism, therefore, further exposure to vaccines, heavy metals, insecticides, etc., must be avoided as much as possible,” states Dr. Hinkle.

Study:
The purpose of the study was to determine the effects of camel milk on autistic children over a 24-month period. The subjects were 74 children, varying in ages 4-13 years of age, with varying degrees of autism. (All subjects were on gluten-free and casein-free diets as well as the camel milk.) Eleven children were removed from the study within the first two weeks due to documented casein allergies. Of the remaining 63 subjects, there was a noticeable improvement within 4 weeks.

Results were:

 • better eye contact
 • increased vocabulary
 • reduction of gut issues
 • interaction with peers
 • improvement of sleep patterns
 • less aggressive behavior

The 6-month evaluation results were:

 • improvement in fine motor skills and coordination
 • ability to stay committed to simple assigned tasks
 • reduction of bowel pathogens
 • reduction of seizures (3 of the subjects were subject to seizures)

The 12-month evaluation results revealed:

 • All subjects demonstrated varying degrees of improvement based on their individual level of autism.
 • All subjects reached a plateau within a 10-12 month period with little or no further signs of improvement of autism symptoms.
 • All subjects reached a plateau on the dosage of camel milk. Increasing the dosage did not improve the autism symptoms.

At the end of 12 months the initial group was divided into two smaller groups of 30 subjects in each group. (Three of the subjects did not continue in the study for various reasons.) Group A was removed from the camel milk. They continued with their gluten-free and casein-free diets. Within 3 months this group had a return to symptoms of autism in varying degrees. Group B continued on the gluten-free and casein-free diet as well as the camel milk and continued to have some slight improvement, but much less than previously.

The 18-month evaluation concluded that camel milk continued to offer some relief of symptoms from autism, but with less rate of improvement in Group B and the subjects not on the camel milk (Group A) had a return to more noticeable symptoms of autism. At the end of 18 months, both Group A and Group B were tested for any nutritional deficiencies and were placed on supplements to correct any deficiencies. Each subject was also tested for heavy metal overload. All subjects in both groups showed some level of heavy metal overload in one or more heavy metals. Group A continued with the nutritional supplements for deficiencies without the camel milk and a heavy metal detox protocol was added. Group B continued on the camel milk as well as nutritional supplements for deficiencies and was placed on the heavy metal detox protocol as well.

The 24-month evaluation revealed that Group A made some further improvement from autism symptoms, but continued to have gut and digestive issues. Group B made excellent progress with further improvement in cognitive, behavioral and physical progress. Their gut issues were resolved. Five of the children in this group were no longer classified as autistic.

Conclusion:
Camel milk does improve symptoms of autism, but if the milk is discontinued, the symptoms may reappear unless there is further attention to reducing any toxic overload on the body. The camel milk was vital in resolution of gut issues in all of the autistic children.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *