دارویی ضد سل بر اساس شیر شتر در آستاراخان ایجاد می شود

دانشگاه پزشکی دولتی آستاراخان در حال کار بر روی ایجاد داروی سل از شیر شتر است. دانشمندان لاکتوفرین خالص شده

بیشتر بخوانید