مقاله جامع: شیر شتر برای اوتیسم: درمانی برای کودکان اوتیسم

با توجه به تجربه شخصی طرفداران شیر شتر، شیر خام شتر برای اوتیسم می تواند بسیار مفید باشد. آیا شیر

بیشتر بخوانید