دومین جشنواره سراسری شتر سواری کشور و مسابقات رالی کویر برگزار میشود

رئیس شورای اسلامی روستای حلوان گفت:دومین جشنواره سراسری شتر سواری کشور و مسابقات رالی کویر در روستای حلوان برگزار میشود

بیشتر بخوانید