همایش توسعه پرورش شتر در مراتع کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، سید علی خلیل پورمدير كل دفتر امور مراتع

بیشتر بخوانید

همايش بررسي راه هاي بهبود پرورش شتر در استان سیستان و بلوچستان

جهانتيغي- همايش محصول محور بررسي راهکارها و چالش هاي بهبود پرورش و توليد شتر در زاهدان برگزار شد.مدير سازمان بسيج

بیشتر بخوانید