همایش توسعه پرورش شتر در مراتع کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، سید علی خلیل پورمدير كل دفتر امور مراتع

بیشتر بخوانید

خلیل پور عنوان کرد: خشکسالی های اخیر کمترین آسیب را در جمعیت شتر کشور داشت

مشهد- مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: خشکسالی های اخیر در مناطق روستایی موجب

بیشتر بخوانید