اولین دوره آموزشی پرورش و نگهداری شتر توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان

برگزاری دوره آموزشی پرورش و نگهداری شتر در مردادماه ۹۴ متقاضیان جهت ثبت نام اولیه به واحد آموزش سازمان جهاد

بیشتر بخوانید

همايش بررسي راه هاي بهبود پرورش شتر در استان سیستان و بلوچستان

جهانتيغي- همايش محصول محور بررسي راهکارها و چالش هاي بهبود پرورش و توليد شتر در زاهدان برگزار شد.مدير سازمان بسيج

بیشتر بخوانید