جایزه یک عمر دست آوردهای علمی برای خانم کریستینا آدامز به خاطر تلاش در مورد شیر شتر

این جایزه به دلیلی ۱۵ سال تلاش و تحقیق در مورد شیر شتر به خانم کریستینا آدامز مادر یک کودک

بیشتر بخوانید

بهره برداری از بزرگترین مجتمع پرواری شتر استان مرکزی با تأمین علوفه مبتنی بر توسعه کشت دیم و مرتع دستکاشت توسط ستاد اجرایی فرمان امام

بهره برداری از بزرگترین مجتمع پرواری شتر استان مرکزی با تأمین علوفه مبتنی بر توسعه کشت دیم و مرتع دستکاشت

بیشتر بخوانید