مقالات علمی منتشر شده در مورد درمان اوتیسم با شیر شتر

مقالات علمی منتشر شده در مورد درمان اوتیسم با شیر شتر

۱- Camel Milk as a Potential Therapy as an Antioxidant in
Autism Spectrum Disorder (ASD)

1

 

دانلود کنید

pdf

Camel Milk as a Potential Therapy as an Antioxidant in Autism Spectrum Disorder (ASD)

 

۲ – Behavioral Benefits of Camel Milk in Subjects
with Autism Spectrum Disorder

 

article1

دانلود کنید

Behavioral Benefits of Camel Milk in Subjects with Autism Spectrum Disorder

pdf

 ۳ – Effect of camel milk on thymus and activation-regulated
chemokine in autistic children: double-blind study

 

2

 

دانلود کنید.effect of camel milk on thymus and activation-regulated chemokine in autistic children- double-blind study

pdf

۴ – Patient Report: Autism Spectrum Disorder Treated With
Camel Milk

3

دانلود کنید.Patient Report Autism Spectrum Disorder Treated With camel milk

 

pdf

 ۵ – Camel Milk and its Unique Anti-Diarrheal Properties

4

 

دانلود کنید camel milk and its unique anti-diarrheal Properties

pdf

 ۶ – Etiology of autism and camel milk as therapy

5

 

etiology of autism and camel milk as therapy -yagil

 

pdf

 ۷ – Comparative Alternative Medicinal (CAM) Properties in
Camel Milk for Treatment of Epidemic Diseases

6

 

دانلود کنید Comparative Alternative Medicinal (CAM) Properties in Camel Milk for Treatment of Epidemic Diseases

 

pdf

 

 ۸ – Complementary and Alternative Therapies for Autism Spectrum Disorder

a1

 

دانلود کنید. Complementary and Alternative Therapies for Autism Spectrum Disorder

pdf

 

 

 ۹ – Camel Milk: A Boon to Mankind

a2

 

دانلود کنید. Camel Milk- A Boon to Mankind

pdf

 

۱۰ – Importance of camel milk for human health

a3

دانلود کنید. Importance of camel milk for human health

pdf

 

۱۱ – Camel Milk: Opportunity and Challenges

a4

دانلود کنید.

Camel Milk- Opportunity and Challenges

 

pdf

۱۲ – Chemical Composition and Medicinal Values of Camel Milk

a5

 

دانلود کنید.Chemical Composition and Medicinal Values of

 

pdf

۱۳ – Medicinal Values of Camel Milk

a6

دانلود کنید. Medicinal Values of Camel Milk

 

pdf

 

۱۴ – Nutritional and Therapeutic Characteristics of Camel Milk in Children

a7

دانلود کنید.Nutritional and Therapeutic Characteristics of Camel Milk in Children A Systematic Review(1)

 

pdf

ادامه دارد

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *